Metody łagodzenia skutków stresu cieplnego

Agnieszka Wilczek-Jagiełło


Współcześnie utrzymywane rasy drobiu mięsnego cechują się wysokim współczynnikiem osiąganych przyrostów masy ciała, dobrym wykorzystaniem paszy, a jednocześnie bardzo słabą tolerancją na wysokie temperatury otoczenia. Działanie wysokich temperatur uznawane jest obecnie za najważniejszy czynnik stresowy w produkcji drobiarskiej. Stres cieplny generuje straty związane z tym, że doświadczające go ptaki pobierają zdecydowanie mniej paszy, ich cykl produkcyjny wydłuża się, a dodatkowo także dołączają się problemy związane z integralnością jelit oraz z prawidłowym funkcjonowaniem układu krążenia, a także układu immunologicznego. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.