Rzepak jako materiał paszowy w żywieniu drobiu

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 


Rzepak (Brassica napus) jest jedną z flagowych roślin oleisto-białkowych na świecie. We florze Polski ma status efemerofitu i kenofitu, tzn. gatunku obcego pochodzenia, któremu w wyniku skrzyżowania z rodzimymi gatunkami udało się na trwałe zaaklimatyzować. Nazywany jest czasem „soją północy”. Początków uprawy rzepaku należy poszukiwać w Azji, a dokładnie w Chinach. Wiek znalezionych tam, podczas wykopalisk archeologicznych, nasion tej rośliny ocenia się na 6000 do 7000 lat. Ponadto, pierwsze chińskie pisemne wzmianki dotyczące rzepaku mają około 2500 lat.

Zaloguj się, aby zobaczyć.