Popularne efektywne mikroorganizmy i realne korzyści z ich stosowania w zakresie jelit i... nie tylko

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 Probiotyki, które określane są również mianem efektywnych mikroorganizmów (ang. effective microorganisms), coraz częściej znajdują zastosowanie jako dodatki paszowe w nowoczesnych systemach produkcji. Dane pochodzące z literatury naukowej podkreślają ich rolę w poprawie efektywności wykorzystania paszy, szybszym tempie wzrostu ptaków, profilaktyce chorób przewodu pokarmowego, ale również w utylizacji szkodliwych związków azotu powstających w rezultacie utrzymywania drobiu. Zdarzają się jednak opinie hodowców, że wprowadzenie efektywnych mikroorganizmów nie przyczyniło się do żadnych konkretnych zmian w obrębie ich stada. Od czego więc zależy skuteczność stosowanych dodatków probiotycznych i jakie dokładnie wymierne korzyści ekonomiczne może przynieść podawanie ich zwierzętom?

Zaloguj się, aby zobaczyć.