Propolis jako dodatek w żywieniu drobiu

Maciej Kucharski; Uczestnik podyplomowych studiów z zakresu Chorób Ptaków i Drobiu Ozdobnego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW (2016-2018), Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


W pracy opisano wpływ propolisu na zdrowie i produkcyjność żywionych nim ptaków. Przedstawiono funkcje propolisu i jego wytwarzanie przez pszczoły miodne. Scharakteryzowane najważniejsze funkcje propolisu. Zaprezentowano wpływ tego związku na bakterie i grzyby oraz możliwość usuwania toksycznych metali z organizmów zwierząt przy wykorzystaniu produktów pszczelich. Wykazano korzystne stosowanie naturalnych stymulatorów odporności w produkcji drobiarskiej. Przedstawiono wpływ stosowanego propolisu na obniżenie stresu u ptaków na fermie.Słowa kluczowe: propolis, odporność, kura, brojler, stres.

Zaloguj się, aby zobaczyć.