Zasady odchowu drobiu bez antybiotyków

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


W minionych latach miała miejsce zasadnicza zmiana odnośnie zastosowania antybiotyków w chowie i hodowli zwierząt. Istotne znaczenie w utrzymaniu zdrowotności stada miało wycofanie antybiotykowych stymulatorów wzrostu (ASW) z produkcji zwierzęcej w 2005 r. Rezygnacja ze stosowania ASW wynikała z poczynionych przez niektórych naukowców obserwacji dotyczących nabierania odporności przez bakterie na stosowane antybiotyki paszowe. Wprowadzenie zakazu stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, i przede wszystkim antybiotykooporność bakterii spowodowały, iż konieczne stało się znalezienie metod pozwalających w jak największym stopniu na zapobieganie chorobom.

Zaloguj się, aby zobaczyć.