Wykorzystanie tzw. biomuchy w ograniczeniu populacji much na fermie

Maciej Kucharski; Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie Opisano biologię  pasożytniczych błonkówek określanych jako  tzw. bio mucha. Przedstawiono możliwości wykorzystania ich w ograniczaniu populacji much w budynku.  Zwrócono uwagę na praktyczne aspekty walki z muchami na fermie. Słowa kluczowe: błonkówki, zwalczanie much, poczwarka.

Zaloguj się, aby zobaczyć.