Zasady produkcji drobiarskiej bez antybiotyków

Maciej Kucharski, Słuchacz Podyplomowych Studiów z Zakresu Chorób Ptaków i Drobiu Ozdobnego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGWZapewnienie właściwego zdrowia ptaków pozwala na uzyskanie produktów bezpiecznych (jaja, mięso). Stosowanie antybiotykowych stymulatorów wzrostu jest prawnie w Polsce zakazane. Zasady produkcji drobiarskiej bez udziału antybiotyków dotyczą w głównej mierze zapewnienia właściwych warunków wychowu, żywienia, utrzymywania ptaków.

Zaloguj się, aby zobaczyć.