Nazewnictwo raz zwierząt w języku polskim

W języku polskim nazwy gatunkowe zwierząt i roślin oraz inne nazwy botaniczne i zoologiczne – nazwy ras, odmian, typów itp., w tekście należy pisać małą literą. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy nazwa gatunkowa czy nazwa rasy zawiera nazwisko odkrywcy (np. koń Przewalskiego) lub nazwę miejscowości (śpiewający z Berg), a także kiedy zaczynamy zdanie np. Koń Przewalskiego jest… lub Krymka polska jest… a nie Krymka Polska!

Zaloguj się, aby zobaczyć.