Efektywność stosowania pasz ekologicznych w produkcji brojlerów

Anna Wilkanowska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w BydgoszczyW ciągu ostatnich kilkunastu lat, z roku na rok, pojęcie rolnictwa ekologicznego staje się coraz bardziej popularne. Stwierdzono zwiększenie liczby gospodarstw funkcjonujących zgodnie z zasadami tego systemu. Oszacowano, że w okresie 2003-2013 liczba gospodarstw ekologicznych w Polsce wzrosła ponad 11-krotnie (od 2 286 w 2003 r. do 26 598 w 2013 r.). W kolejnych latach zanotowano niewielki spadek liczby gospodarstw ekologicznych w Polsce. W ubiegłym roku, wg stanu na 31 grudnia, działalność w tym zakresie prowadziło 23 375 producentów ekologicznych, wśród których najliczniejszą grupę stanowią producenci rolni – 22 435 osób (tj. 96% wszystkich producentów ekologicznych).

Zaloguj się, aby zobaczyć.