Strefa Drób

Przyczyny, konsekwencje i zapobieganie zjawisku mokrej ściółki

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

Pełen potencjał produkcyjny można uzyskać jedynie w przypadku zapewnienia ptakom optymalnych warunków środowiskowych. Ściółka, a więc podłoże kurnika stanowi jeden z ważniejszych elementów środowiska hodowlanego. Podłoże, na którym utrzymywane są ptaki składa się z materiału ściółkowego (trociny drzewne, słoma itp.) oraz odchodów. W prawidłowych warunkach ściółka powinna pozostawać sucha, mieć dużą zdolność wchłaniania wody, a także zapewniać ptakom dobrą izolację termiczną od podłoża i poczucie komfortu. Gdy podłoże przestaje pełnić swoją podstawową rolę, a więc nie wchłania wody, staje się mokre i może skutkować licznymi problemami zdrowotnymi drobiu.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy