Strefa Drób

Fizjologiczne podstawy procesów trawienia

Oliwia Duszyńska-Stolarska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Morfologia układu pokarmowego jest zależna w znacznym stopniu od sposobu zdobywania pokarmu. Rozkład pokarmu jest wynikiem licznych procesów fizycznych oraz chemicznych. Powstałe związki proste są konsekwencją procesów trawienia. Przemiany metaboliczne składników pokarmowych wynikają z potrzeb bytowych oraz produkcyjnych organizmu. Ponadto intensywność przemian metabolicznych jest również zależna od dopływu składników pokarmowych. Substancje te mogą być wykorzystywane w zależności od efektywności procesów trawienia: wydajności enzymatycznej, szybkości pasażu treści pokarmowej, intensywności wchłaniania w jelitach oraz działania flory jelitowej.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy