Wędrówki dzikich ptaków i wynikające z tego zagrożenia dla zdrowia ludzi i drobiu hodowlanego

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

Położenie Polski w zakresie klimatu umiarkowanego sprawia, że przez terytorium naszego kraju przebiegają szlaki wędrówek wielu gatunków dziko żyjących ptaków. Nasilenie tych wędrówek ma miejsce zwłaszcza w okresie wiosennym, gdzie ptaki zmierzają w kierunku miejsc lęgowych, a także na jesieni, gdy brak pokarmu wymusza ich emigrację w cieplejsze rejony globu. Wędrówki na duże odległości, kontakt z różnym środowiskiem i innymi, niekiedy również egzotycznymi gatunkami zwierząt sprawiają, że dzikie wędrowne ptactwo może być wektorem wielu chorobotwórczych drobnoustrojów, ale także pasożytów. O znaczeniu dzikich ptaków w rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych ptaków szczególnie głośno zrobiło się ostatnio za sprawą wysoce zjadliwej grypy ptaków – HPAI, która nader dotkliwie odbiła się na sytuacji ekonomicznej stad drobiu w Polsce.

Zaloguj się, aby zobaczyć.