Czy Polska utrzyma pozycję lidera w produkcji drobiu w UE?

Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk, AVICONS – Warszawa

 

 

    Przedsiębiorstwa uczestniczące w łańcuchu dostaw mięsa drobiowego i jaj na rynek UE muszą działać zgodne z prawodawstwem europejskim w zakresie dobrostanu ptaków, bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska. Mimo że głównym celem unijnego prawodawstwa jest zagwarantowanie wysokiej jakości jaj i mięsa drobiowego, to jednak przyczynia się ono do wzrostu kosztów w branży drobiarskiej.

Zaloguj się, aby zobaczyć.