Co trzeba wiedzieć o środowisku zakładając fermę drobiu?

Agnieszka Wiecka, Rigel

 

 

    Planując rozpoczęcie działalności związanej z chowem lub hodowlą bydła, należy wziąć pod uwagę, czy przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko oraz w jakim stopniu. Inwestycje, które mogą oddziaływać na środowisko wymagają uzyskania tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zaloguj się, aby zobaczyć.