Syndrom nagłej śmierci sercowej (ADS)

Katarzyna Jankowska, PAN Olsztyn

 

 

Choroby układu krążenia pojawiające się dość rzadko u drobiu, mogą przyczynić się jednak do znacznych strat ekonomicznych w produkcji drobiarskiej. Spośród nich można wymienić: pęknięcie aorty, miażdżycę, arytmię, wodobrzusze, zespół nadciśnienia płucnego (Pulmonary hypertesnsion syndrome – PHS), kardiomiopatię u indyków („choroba okrągłego serca”, Dilated cardiomyopathy – DCM), syndrom nagłej śmierci sercowej (Acute death syndrome – ADS). Choroby te są prawdopodobnie (etiologia nie do końca poznana) następstwem intensywnej przemiany materii i szybkiego tempa wzrostu organizmu, przy nierównomiernym jego rozwoju, wynikających z krótkiego okresu odchowu ptaków oraz udziału innych czynników zakaźnych i niezakaźnych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.