Stan zapalny poduszki stopy - problem nie tylko kosmetyczny

Agnieszka Wilczek-Jagiełło, Lublin

 

 

Zapalenie poduszki stopy u drobiu – FPD (ang. foot pad dermatitis) to jednostka chorobowa znana również jako pododermatitis lub bardziej potocznie jako „oparzenie stopy”. Choroba ta cechuje się występowaniem zmian w obrębie stopy ptaków i zasadniczo jest wynikiem błędnych rozwiązań w zakresie ich utrzymywania.

Zaloguj się, aby zobaczyć.