Przeciwdziałanie rosnącym kosztom pasz dzięki fitogenicznym dodatkom paszowym

Jan Dirk van der Klis
Director of Product
Development & Innovation
Species Leader Poultry
Delacon Biotechnik GmbH

Tłumaczenie i adaptacja:
Katarzyna Sartowska-Żygowska
Regionalny Specjalista
ds. Naukowych
Delacon Polska Sp. z o.o.


Stosowanie fitogenicznych dodatków paszowych stanowi właściwą strategię w żywieniu drobiu, ponieważ oprócz ich skuteczności i udowodnionego korzystnego wpływu na strawność i wykorzystanie składników pokarmowych oraz zdrowie zwierząt, są one naturalne i bezpieczne.

Zaloguj się, aby zobaczyć.