Strefa Drób

Czy alternatywą są wolno rosnące brojlery?

Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk; AVICONS


Nowoczesne metody produkcji drobiu są korzystne dla całego społeczeństwa, ale trudno przewidzieć jak długo taka sytuacja będzie nadal trwała. W listopadzie 2017 r., firma HFFA Research GmBH (Niemcy) opublikowała raport oceniający koszty zastosowania w całej produkcji drobiarskiej alternatywnych, ekologicznych metod chowu.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy