Stres cieplny u ptaków

Maciej Kucharski; Słuchacz podyplomowych studiów z zakresu Chorób Drobiu i Ptaków Ozdobnych na SGGW, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 


W pracy opisano mechanizm powstawania stresu cieplnego u ptaków. Opisano wpływ stresu cieplnego na produkcyjność ptaków. Scharakteryzowano występowania stresu cieplnego w czasie lęgów. Przedstawiono zarys postępowania terapeutycznego u ptaków narażonych na stres cieplny. Opisano mechanizmy obniżające temperaturę u ptaków. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.