Stres kurcząt brojlerów w warunkach nadmiernego zagęszczenia - sposoby eliminacji

Joanna Marć-Pieńkowska


W UE dużo uwagi poświęca się zagadnieniu dobrostanu zwierząt. Należy pamiętać, że również polskie prawodawstwo od 1997 roku nakłada na właściciela zwierzęcia obowiązek zapewnienia mu opieki i takich warunków bytowania, które wykluczają głód i pragnienie, niewygody związane z dyskomfortem, bólem, urazami i chorobami oraz umożliwiają normalny behawior, bez stresu i strachu.

Zaloguj się, aby zobaczyć.