Zagrożenia w przemyśle paszowym

Bartosz Korytkowski


Szczegółowa identyfikacja a w następnej kolejności eliminacja ewentualnych zagrożeń mogących występować w przemyśle paszowym powoduje z jednej strony utrzymanie wysokiej zdrowotności i kondycji stada, a z drugiej pozwala w znacznym stopniu na ograniczenie kosztów ponoszonych przez producentów m.in. na zakup pasz, opiekę weterynaryjną itp.

Zaloguj się, aby zobaczyć.