Energia z bonusem

Jarosław Iwaniuk; Główny Technolog Rozwoju Produktów ZUBR


Współczesne linie genetyczne drobiu rzeźnego to ptaki o wysokim potencjale genetycznym, nakierowanym na intensywną produkcję mięsa. Wymagają zatem pasz o dużej koncentracji składników pokarmowych i ich odpowiednim wzajemnym stosunku ilościowym. Szczególnie istotny jest bilans energetyczno-białkowy.

Zaloguj się, aby zobaczyć.