Wpływ warunków środowiskowych w zakładzie wylęgowym na jakość piskląt

Alina Rachwał; Poznań


Podstawowym zadaniem zakładów wylęgowych jest produkcja jak największej liczby piskląt charakteryzujących się dobrą jakością. W praktyce w dużych przemysłowych wylęgarniach obserwuje się, że w każdym wylęgu około 1-2% stanowią pisklęta słabsze, gorszej jakości. Zjawiskiem naturalnym jest, że z jaj pochodzących od młodych stad, tj. poniżej 30. tygodnia życia wylęga się stosunkowo więcej piskląt słabszych. W przypadku gdy procentowy udział jakościowo gorszych piskląt nie maleje wraz z wiekiem stada reprodukcyjnego, należy zbadać inne możliwe przyczyny, jak: postępowanie z jajami wylęgowymi, warunki ich inkubacji, żywienie ptaków czy uwarunkowania genetyczne. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.