Nutrigenomika w żywieniu drobiu

Prof. dr hab. Stanisław Wężyk, Dr inż. Ryszard Gilewski; AVICONS

 

 

Ta interdyscyplinarna dziedzina wiedzy obejmuje genetykę, molekularne żywienie, molekularną biologię, farmakogenomikę, molekularną medycynę i bioinformatykę. Jej wdrożeniowy charakter uzależniony jest głównie od rozwoju bioinformatycznych narzędzi umożliwiających analizę i prezentację licznych powiązanych ze sobą biologicznych danych uzyskiwanych w wyniku prowadzonych prac badawczych. Narzędzia te wykorzystywane są do identyfikacji nowych genów, białek, badania mechanizmu choroby, a także interakcji gen x składnik pożywienia (Iwon i in. 2015). 

Zaloguj się, aby zobaczyć.