Wady mięsa drobiowego

Bartosz Korytkowski

 

 

Pojawiające się częstokroć wady mięsa drobiowego przyczyniają się do pogorszenia jakości tuszek drobiowych i tym samym wyniku ekonomicznego producentów drobiu. Sprawia to, że tematyka dotycząca ww. problemów staje się coraz bardziej aktualna a prace badawcze starają się dowieść przyczyn powstawania i zapobiegania każdej z nich.

Zaloguj się, aby zobaczyć.