Strefa Drób

Wpływ programu inkubacji na wylęgowość i produkcyjność kurcząt brojerów

Alina Rachwał; Poznań

 

 

Wyniki wylęgu, jakość piskląt i produkcyjność kurcząt brojlerów zależą w dużej mierze od postępowania z jajami wylęgowymi na fermie, od transportu, a następnie od warunków inkubacji. Rozwój embrionalny ptaków w znacznym stopniu uwarunkowany jest warunkami środowiskowymi. Najważniejszymi czynnikami są: temperatura i wilgotność względna powietrza. Zarodek rozwija się prawidłowo przy 37,2-38,3°C, a optymalną jest temperatura 37,8°C. Zakres odpowiedniej wilgotności jest dużo szerszy: od 40 do 80%. W poszczególnych stadiach inkubacji zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt niska wilgotność hamuje rozwój embrionów. Przemiany zachodzące w organizmie zarodków podczas lęgu są nieodwracalne i rzutują na wyniki produkcyjne ptaków do końca ich życia.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Subskrybuj nasz newsletter

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy