Wpływ czynników antyżywieniowych na procesy trawienia u ptaków

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Wartość pokarmową pasz zależy od wielu czynników. W miarę rozwoju metod analitycznych sposoby oceny wartości pasz stają się znacznie bardziej precyzyjne. Jednym z najważniejszych kryteriów jest dawka pokarmowa jaką ptaki są w stanie pozyskać z paszy. Koncentracja niezbędnych składników pokarmowych stanowi ważną informację o jakości paszy, co decyduje o optymalnym wzroście i rozwoju organizmu. Natomiast nie można ignorować obecności substancji szkodzących.

Zaloguj się, aby zobaczyć.