Warunki odchowu kurcząt brojlerów i ich wpływ na powstawanie schorzeń nóg

Bartosz Korytkowski

 

Zarówno czynniki genetyczne jak i środowiskowe w jakich przebywają kurczęta brojlery decydują o końcowym wyniku ekonomicznym. Nieprzestrzeganie zasad obowiązujących podczas odchowu kurcząt ze względu na jego krótki okres i tym samym ograniczone możliwości „nadrobienia ewentualnych nieprawidłowości” mogą generować duże straty dla hodowców drobiu. Należy więc zadbać o prawidłowy przebieg całego cyklu produkcyjnego już w trakcie przygotowywania budynku do jego zasiedlenia.

Zaloguj się, aby zobaczyć.