Bahawior kur

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn

 

Behawior zwierząt jest poznawany i analizowany dzięki etologii – dziedzinie zoologii, zajmującej się szeroko pojętymi badaniami zachowań zwierząt (etologia: z greckiego „ethos”; zwyczaj, obyczaj, nawyk życiowy oraz „logos”; słowo, rozum), które stanowią bogatą różnorodność. Opierają się one na sygnałach organizmu wysyłanych na zewnątrz, kształtowanych warunkami bytowania, bądź cechami, które zostały przekazane genetycznie, a wyeksponowane pod wpływem czynników środowiska. Zachowanie zwierząt w produkcji wielkotowarowej stanowi niejednokrotnie wyznacznik dobrostanu, a to z kolei jest dla producenta wskaźnikiem właściwych lub nie, warunków bytowania utrzymywanych zwierząt.

Zaloguj się, aby zobaczyć.