Raport dotyczący dobrostanu brojlerów

Z prac AVEC – Stowarzyszenia przetwórców drobiu w krajach UE

Raport dotyczący dobrostanu brojlerów

W kwietniu 2018 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy 2007 / 43EC i jej wpływu na dobrostan kurcząt chowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa. Kontrole opierają się na monitorowaniu zapalenie skóry stóp. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zauważył w raporcie, że państwa członkowskie są świadome tego, iż wdrożenie tej dyrektywy jest niezbędne. Dwie trzecie krajów już wdrożyła takie systemy. 

Zaloguj się, aby zobaczyć.