Strefa Drób

Preferencje konsumentów dotyczące barwy produktów drobiarskich

Kamil Drabik 1), Małgorzata Stopyra 1), Alina Woronowa 1), Kinga Rokicka 1), Justyna Batkowska 2)
1) Sekcja Hodowli Drobiu SKN Biologów i Hodowców Zwierząt*
2) Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
* Sekcja działa pod patronatem Krajowej Rady Drobiarstwa

Producenci na rynku oferują szereg produktów drobiarskich, które są ogólnodostępne dla konsumentów. Produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak mleko, mięso czy jaja, stanowią jeden z podstawowych elementów diety człowieka, zatem decydujący wpływ na ich popularność zakupową produktów mają preferencje konsumenta, dążące do zaspokojenia własnych potrzeb oraz odpowiadające ich oczekiwaniom. Wybory te są głównie odzwierciedleniem wielu aspektów jakości, takich jak skład chemiczny (zawartość białka, tłuszczu, witamin, soli mineralnych itp.), właściwości (wodochłonność, wartość pH), cechy sensoryczne (w szczególności barwa,) czy wreszcie bezpieczeństwo zdrowotne (obecność drobnoustrojów chorobotwórczych, pasożytów, pozostałości leków, metali ciężkich, mykotoksyn). W ocenie jakości danego produktu, szczególnym wyróżnikiem jest metoda organoleptyczna lub inaczej sensoryczna, tzn. ocena za pomocą narządów zmysłu, tj. węch, smak, wzrok, dotyk (Suwała 2000). Wg psychologów „jemy oczami” i to rzut oka na dany produkt spożywczy zachęca do do jego zakupu lub nas od tego odwodzi.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy