Strefa Drób

Podstawy immunoprofilaktyki kokcydiozy u drobiu

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Kokcydioza jest jedną z najbardziej uciążliwych chorób na fermie zarówno pod względem epidemiologicznym oraz ekonomicznym. Czynnikiem warunkującym jej powstanie są pierwotniaki z podtypu Apicomlexa. Choroba, którą wywołują jest wysoce zaraźliwa stanowiąc przyczynę licznych strat ekonomicznych w hodowli drobiu. Pomimo powszechnie dodawanych kokcydiostatyków do pasz przypadki kokcydiozy nadal występują często. Ponadto kokcydia staja się odporne na poszczególne kokcydiostatyki. Dlatego poszukiwanie nowych sposobów walki z chorobą jest w pełni uzasadnione, zwłaszcza w obliczu koniczności wzmożonej produkcji zwierzęcej.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy