Strefa Drób

Salmonellozy drobiu czy nowe programy zwalczania pomogą zmienić negatywny wizerunek polskiej hodowli drobiu?

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Bakterie Salmonella stanowią drugi pod względem częstości występowania drobnoustrój odpowiedzialny za zakażenia przewodu pokarmowego u ludzi. Zakażenia bakteriami Salmonella nie zawsze ograniczają się do przewodu pokarmowego – obserwuje się również zachorowania, gdzie bakterie przenikają barierę jelitową i doprowadzają do uogólnionych zakażeń zagrażających nawet życiu chorego. Co ciekawe, od 2-3 lat można zaobserwować wzrastającą liczbę przypadków salmonelloz u ludzi (obecnie ponad 10 tys. przypadków rocznie).

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy