Strefa Drób

Światowa produkcja mięsa kaczek

Tomasz Rokicki; SGGW w Warszawie

 

W artykule przedstawiono sytuację i zmiany w światowej produkcji mięsa kaczek. Kolejno ukazano udział mięsa kaczek w produkcji drobiu, największych producentów tego rodzaju mięsa i kierunki zmian produkcji w tych państwach. Określono także stopień koncentracji produkcji na kontynentach i w krajach świata. Skupiono się również na Polsce, ukazano jej miejsce na świecie, kierunki zmian w produkcji i pogłowiu kaczek, przyczyny takich tendencji. Określono również perspektywy w kolejnych latach w zakresie produkcji mięsa kaczek w Polsce.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy