Strefa Drób

Hodowca Drobiu 4/2019

Wpływ stresu cieplnego na drób. Jak ograniczyć wpływ na ptaki i zapobiec utracie wydajności w okresie letnim?

Jenifer Maurin

 

Ocenia się, że połowa ptaków hodowanych na całym świecie cierpi z powodu stresu cieplnego w okresie letnim. Pierwsze widoczne oznaki to zwiększenie spożycia wody, jednak niedawno przeprowadzone badania wykazały również, że nadmiernie gorące warunki mają wpływ na strukturę jelit i ich przepuszczalność. Ograniczone spożycie paszy oraz pogorszona integralność i funkcjonowanie jelit skutkują zmniejszonym pobieraniem energii, dyskomfortem zwierząt oraz ograniczonymi parametrami wydajności związanymi z miesiącami letnimi. Efektywne systemy kontrolowania temperatury budynku to pierwszy krok w kierunku zapanowania nad tym problemem. Systemy te mogą jednak być wrażliwe na nagłe lub nadmierne zmiany temperatury. Zarządzanie temperaturą może zatem być aktywnie wspierane strategiami naturalnego odżywczego żywienia.

Podstawy immunoprofilaktyki kokcydiozy u drobiu

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Kokcydioza jest jedną z najbardziej uciążliwych chorób na fermie zarówno pod względem epidemiologicznym oraz ekonomicznym. Czynnikiem warunkującym jej powstanie są pierwotniaki z podtypu Apicomlexa. Choroba, którą wywołują jest wysoce zaraźliwa stanowiąc przyczynę licznych strat ekonomicznych w hodowli drobiu. Pomimo powszechnie dodawanych kokcydiostatyków do pasz przypadki kokcydiozy nadal występują często. Ponadto kokcydia staja się odporne na poszczególne kokcydiostatyki. Dlatego poszukiwanie nowych sposobów walki z chorobą jest w pełni uzasadnione, zwłaszcza w obliczu koniczności wzmożonej produkcji zwierzęcej.

III Kujawskie Spotkanie Paszowe „Znane i sprawdzone dodatki paszowe w nowych aspektach wykorzystania”

Agnieszka Markowska

 

W tym roku Tłusty Czwartek obfitował nie tylko w pączki i faworki, ale również w ogrom wiedzy przekazanej podczas wykładów na III Kujawskim Spotkaniu Paszowym w Łodzi. Konferencja odbyła się 28. lutego, a została zorganizowana przez firmę Biochem w łódzkim hotelu Hilton. Zaproszeni zostali prelegenci z różnych stron świata, aby podzielić się wiedzą z zakresu żywienia zwierząt oraz funkcjonowania układu trawiennego zwierząt gospodarskich.

Właściwości krwawnika pospolitego

Teresa Skiba; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.) – gatunek rośliny z rodziny astrowatych. Nazwa gatunkowa nawiązuje do formy liścia i pochodzi od słowa łacińskiego millefolium – tysiąclistny. Nazwy ludowe: tysiąclist (podlaskie), złocień krwawnik (lubelskie), żeniszek krwawnik (świętokrzyskie) oraz inne krwawnica, krzewnik, pokrętnik, śmietanka, trzawik, renisz, krewnik, drętwik, krafwnyk, krowewnik, złotnia, rannik, sierpnik, stolist.

Preferencje konsumentów dotyczące barwy produktów drobiarskich

Kamil Drabik 1), Małgorzata Stopyra 1), Alina Woronowa 1), Kinga Rokicka 1), Justyna Batkowska 2)
1) Sekcja Hodowli Drobiu SKN Biologów i Hodowców Zwierząt*
2) Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
* Sekcja działa pod patronatem Krajowej Rady Drobiarstwa

Producenci na rynku oferują szereg produktów drobiarskich, które są ogólnodostępne dla konsumentów. Produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak mleko, mięso czy jaja, stanowią jeden z podstawowych elementów diety człowieka, zatem decydujący wpływ na ich popularność zakupową produktów mają preferencje konsumenta, dążące do zaspokojenia własnych potrzeb oraz odpowiadające ich oczekiwaniom. Wybory te są głównie odzwierciedleniem wielu aspektów jakości, takich jak skład chemiczny (zawartość białka, tłuszczu, witamin, soli mineralnych itp.), właściwości (wodochłonność, wartość pH), cechy sensoryczne (w szczególności barwa,) czy wreszcie bezpieczeństwo zdrowotne (obecność drobnoustrojów chorobotwórczych, pasożytów, pozostałości leków, metali ciężkich, mykotoksyn). W ocenie jakości danego produktu, szczególnym wyróżnikiem jest metoda organoleptyczna lub inaczej sensoryczna, tzn. ocena za pomocą narządów zmysłu, tj. węch, smak, wzrok, dotyk (Suwała 2000). Wg psychologów „jemy oczami” i to rzut oka na dany produkt spożywczy zachęca do do jego zakupu lub nas od tego odwodzi.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy