Czystość linii pojenia

Bartosz Korytkowski

 

Oprócz jakości stosowanej wody bardzo ważne pozostaje także utrzymywanie systemów pojenia w odpowiedniej czystości. Od higieny pojenia drobiu w dużym stopniu zależy jego zdrowie. Ażeby linie pojenia nie stały się źródłami zakażeń wymagają regularnego czyszczenia i dezynfekowania.

Zaloguj się, aby zobaczyć.