Hydroksyanalog metioniny(DL-HMTBA) i DL-metionina może zostać zastąpiona przez 67% i 90,5% L-metioniny

dr Behnam Saremi; Dyrektor działu technicznego, CJ Europe GmbH

 

Izomery, prekursory metioniny i ich konwersja do L-metioniny

Metionina jest pierwszym aminokwasem limitującym w żywieniu drobiu i jednym z pierwszych limitujących u pozostałych zwierząt hodowlanych. Typowe pasze oparte o kukurydzę i soję, które są zazwyczaj stosowane w żywieniu okazują się zbyt ubogie w metioninę. Z tego powodu uzupełnianie mieszanek o metioninę w celu uzyskania zbilansowanego poziomu aminokwasów w paszy jest od dłuższego czasu powszechnie stosowane w żywieniu zwierząt.

Zaloguj się, aby zobaczyć.