Czynniki wpływające na wyrównanie ptaków w mięsnych stadach rodzicielskich

Alina Rachwał; Poznań

 

Złe wyrównanie ptaków w mięsnych stadach rodzicielskich może stanowić poważny problem w przemyśle drobiarskim. Dobrze wyrównane stado ma znacznie większy potencjał produkcyjny niż stado niewyrównane. Obok masy ciała, należy brać pod uwagę także wyrównanie pod względem wielkości szkieletu i stopnia umięśnienia ptaków oraz wiek dojrzewania płciowego. W stadzie niewyrównanym ptaki nie osiągają wysokiej produkcji jaj w szczycie nieśności, a kury o słabiej rozwiniętym szkielecie niosą mniejsze jaja, z których wylęgają się pisklęta o niższej masie ciała.

Zaloguj się, aby zobaczyć.