Rynek pasz dla drobiu

Tomasz Rokicki; SGGW w Warszawie

 

W artykule przedstawiono sytuację i zmiany na rynku pasz dla drobiu. Kolejno ukazano znaczenie przemysłowych pasz dla drobiu w sprzedaży ogółem na świecie, w UE-28 i w Polsce. Określono również znaczenie produkcji pasz dla innych gatunków zwierząt w relacji do drobiu. Ukazano stronę podażową rynku, a także ustalono koncentrację produkcji pasz przemysłowych dla drobiu w województwach Polski. Ostatnim aspektem była analiza zmian cen na poszczególne grupy pasz dla drobiu.

Zaloguj się, aby zobaczyć.