Udany początek wychowu

Bartosz Korytkowski 

 

Uzyskiwanie dobrych wyników produkcyjnych kur niosek uzależnione jest z pewnością od ich potencjału genetycznego. Należy jednakże podkreślić w tym niebagatelną rolę całego okresu ich wychowu – przygotowania do nieśności, szczególnie zaś okresu początkowego w myśl powiedzenia, że udany start jest gwarancją późniejszego sukcesu.

Zaloguj się, aby zobaczyć.