Kontaktowe zapalenie skóry u drobiu (Foot Pad Dermatitis, FPD)

Karolina Wengerska1), Kamil Drabik2), Justyna Batkowska2)
1) Sekcja Hodowli Drobiu Studenckiego Koła Naukowego Biologów i Hodowców Zwierząt*
2) Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Kontaktowe zapalenie skóry u drobiu (Foot Pad Dermatitis, FPD) jest chorobą niezakaźną, występującą wśród indyków i brojlerów. Stanowi ona jeden z najpoważniejszych problemów chowu wysokoprodukcyjnych ptaków i pojawia się głównie w wielkostadnym chowie tych ptaków (Wilczek-Jagiełło 2014). Szacuje się, że zapalenie podeszwy stopy dotyka od 70 do nawet 98% indyków mięsnych i ok. 38,4% kurcząt brojlerów utrzymywanych w systemie ściółkowym (De Jong i in. 2014).

Zaloguj się, aby zobaczyć.