Bioasekuracja wewnątrz kurnika

Joanna Marć-Pieńkowska

 

Bioasekuracja to pojęcie często używane w hodowli zwierząt, produkcji pasz i bezpiecznej żywności. Obejmuje czynności mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów, bakterii, mykoplazm, grzybów, pierwotniaków i innych pasożytów oraz transmiterów (wektorów biologicznych, takich jak owady, gryzonie, dzikie zwierzęta, ludzie; a także niebiologicznych, czyli sprzętu, środków transportu i innych). Bioasekuracja jest zatem rodzajem nieswoistej profilaktyki, obejmującej różne procedury zapobiegające lub ograniczające ekspozycję stada na czynniki chorobotwórcze. Jej składowym elementem są wymagania higieniczne, w tym dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja (DDD). Biobezpieczeństwo w hodowli zwierząt to jeden z czynników zapewniających skuteczną ochronę zdrowia konsumentów.

Zaloguj się, aby zobaczyć.