Zróżnicowana jakość jaj kur objętych w Polsce programem ochrony

Józefa Krawczyk, Jolanta Calik; Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Kraków

 

Jaja spożywcze w diecie człowieka stanowią tanie, a zarazem cenne źródło wartościowych składników odżywczych, a ich spożycie w Polsce wg IERiGŻ w ostatnich latach utrzymuje się na poziomie około 140 szt/mieszkańca. Jaja uzyskiwane od rodzimych ras kur stanowią margines produkcji wielkotowarowej. Rasy kur objęte programem ochrony wykorzystywane są najczęściej, podobnie jak w innych krajach, w ekologicznych lub proekologicznych systemach chowu, ponieważ dobrze znoszą warunki utrzymania uwarunkowane klimatem i zasobami paszowymi danego regionu, a ze względu na piękne, różnobarwne upierzenie stanowią ozdobę podwórek chłopskich.

Zaloguj się, aby zobaczyć.