Strefa Drób

Hodowca Drobiu 2/2020

HD 2.2020 okl

W numerze:

 1. Grypa ptaków – objawy chorobowe, bioasekuracja, zasady uzyskiwania odszkodowań
 2. Zasady bioasekuracji na fermie drobiu Bartosz Korytkowski
 3. Produkcja jaj w Polsce pogłowie niosek, systemy chowu, wielkość i struktura produkcji jaj Tomasz Rokicki
 4. Powstawanie amoniaku w ściółce Sebastian Wlaźlak, Jakub Biesek, Mirosław Banaszak
 5. Zatrucia u drobiu cz. 1. Mykotoksyny Maciej Kucharski
 6. Rozwiązania chowu bezklatkowego. System odchowu VOLUTION Chore-Time
 7. Aktualna produkcja drobiu wodnego w Polsce Tomasz Rokicki
 8. Budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego kaczek i gęsi Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 9. Gęsi reprodukcyjne Zbigniew Sztramkowski
 10. Doskonalenie użytkowości kaczek Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
 11. Polagra Premiery podsumowanie

 

Kup ten numer - 9.50 zł  TUTAJ

Kup prenumeratę, dostaniesz gratis segregator i Katalog Firm Drobiarskich - 95 zł  TUTAJ

Polagra Premiery podsumowanie

Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra Premiery z liczbą prawie 30 000 uczestników, prezentacją prawie 400 marek oraz 150 absolutnych nowości produktowych przypieczętowało swoje miejsce wśród najważniejszych wydarzeń branży rolniczej w Polsce. Premiery, wiedza i biznes – tak w skrócie można podsumować zakończone w niedzielę Międzynarodowe Targi Rolnicze Polagra Premiery. Profesjonaliści z branży spotkali się w Poznaniu po raz ósmy.

Doskonalenie użytkowości kaczek

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski; AVICONS

 

Udomowienie dzikiej kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos), nastąpiło stosunkowo niedawno w wielu ośrodkach, szczególnie w Europie Południowej, w Azji i Ameryce Północnej, podczas gdy w Chinach już ponad 3,5 tys. lat, zajmowano się ich chowem. W Stanach Zjednoczonych w XX w., głównie na wyspie Long Island i w stanie New York, powstają duże, specjalistyczne fermy zajmujące się hodowlą i chowem kaczek (Mazanowski i Trippenbach 1969).

Gęsi reprodukcyjne

Zbigniew Sztramkowski

 

Doskonalenie genetyczne w każdej hodowli jest niezwykle istotne. Daje ono podstawę do uzyskania lepszych wyników, lecz by odnieść sukces zarówno hodowlany jak i ekonomiczny należy stworzyć ku temu odpowiednie warunki. 

Budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego kaczek i gęsi

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Budowa układu pokarmowego różnych gatunków zwierząt różni się zależnie od rodzaju przyjmowanego pokarmu, wieku, a także chociażby płci. W obrębie gromady ptaków także można powiedzieć, że odrobinę inną budową przewodu pokarmowego cechują się kurowate, a inną ptactwo wodne. Ciekawostką jest także to, że różnice w budowie i funkcjonowaniu przewodu pokarmowego mogą dotyczyć nawet dzikich i udomowionych przedstawicieli jednego gatunku ptaków.

Aktualna produkcja drobiu wodnego w Polsce

Tomasz Rokicki; SGGW w Warszawie

 

W artykule przedstawiono ocenę produkcji mięsa kaczego i gęsiego w Polsce oraz występujące w tym aspekcie zmiany. Kolejno ukazano pogłowie tych ptaków w kraju, stopień koncentracji pogłowia w województwach, wraz ze wskazaniem regionów z dominującym udziałem tej produkcji w Polsce, ukazano prawidłowości w zakresie wolumenu produkcji określanej liczbą ubitych ptaków i łączną masą żywą, a także przedstawiono sezonowość produkcji oraz kierunki eksportu mięsa kaczego i gęsiny.

Rozwiązania chowu bezklatkowego. System odchowu VOLUTION

Chore-Time

 

Łączenie sił. Doskonalenie rozwiązań chowu bezklatkowego

Dzięki przejęciu Volito w 2016 roku firma Chore-Time wyniosła innowacje w dziedzinie bezklatkowej hodowli ptaków na nowy poziom. Nowe partnerstwo łączy bowiem dziesięciolecia globalnego przywództwa Chore-Time w dziedzinie systemów produkcji jaj z wiedzą i doświadczeniem Volito w dziedzinie systemów bezklatkowych. Firma Chore-Time jest teraz silniejsza niż kiedykolwiek dzięki rewolucyjnym, nowym rozwiązaniom hodowli ptaków Spokój ducha™ (Peace of Mind®) dla producentów. 

Zatrucia u drobiu cz. 1. Mykotoksyny

Maciej Kucharski

 

Zatrucia u drobiu są częstym problemem. Objawy zatruć przypominać mogą objawy zakażenia czynnikami zakaźnym – bakteriami, wirusami czy grzybami. Ptaki stają się osowiałe, apatyczne, dołącza się tych objawów biegunka, co nasila proces odwodnienia organizmu, obserwuje się ograniczenie spożycia paszy i wody. Dochodzić może również do porażeń kończyn lub całego ciała ptaków na skutek dostania się substancji toksycznej do ośrodkowego układu nerwowego. W krańcowych sytuacjach dochodzi do śmierci ptaków.

Powstawanie amoniaku w ściółce

Sebastian Wlaźlak, Jakub Biesek, Mirosław Banaszak; Katedra Hodowli Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP w Bydgoszczy

 

Ocena warunków mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich jest bardzo ważnym aspektem w utrzymaniu wysokiej jakości produkcji drobiu. Jednym z nich jest stężenie szkodliwych gazów takich jak: amoniak (NH₃), siarkowodór (H₂S) czy dwutlenek węgla (CO₂), które wytwarzane są w ściółce. Powodują nieprzyjemny i drażniący zapach w budynkach wpływając na zdrowie zarówno zwierząt, jak i ludzi, a nawet najmniejszy spadek zdrowotności ptaków w stadzie wiąże się ze stratami ekonomicznym producenta.

Produkcja jaj w Polsce pogłowie niosek, systemy chowu, wielkość i struktura produkcji jaj

Tomasz Rokicki; SGGW w Warszawie

 

W artykule przedstawiono produkcję jaj w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem jaj kurzych) oraz występujące w tym aspekcie zmiany. Kolejno ukazano pogłowie kur nieśnych i stopień jego koncentracji w województwach Polski, produkcję jaj kurzych wraz ze stopniem jej koncentracji. Odniesiono się również do średniej liczba jaj uzyskiwanych od kury w podziale na województwa. Rezultaty przeprowadzonych badań pozwalają stwierdzić, że produkcja jaj w Polsce wzrasta, jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych województwach oraz podlega dynamicznym zmianom. Duże znaczenie mają wymagania rynkowe związane z preferencjami klientów, którzy oczekują w sprzedaży jaj od kur mających zapewniony dobrostan.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy