Strefa Drób

Hodowca Drobiu 4/2020

Najważniejsze problemy zdrowotne u gęsi w mojej praktyce weterynaryjnej, cz. 1

Mariusz Krawczyński; Specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych, Specjalistyczny Gabinet Weterynaryjny „Pod Skrzydłami”

 

Polska jest jednym z największych producentów gęsi w Europie. Nasz kraj dostarcza na światowe rynki około 8 milionów gęsi, czyli prawie 45 tysięcy ton. Większość naszej produkcji trafia na eksport, jednak z roku na rok coraz większy udział ma rynek krajowy. Gęsina wśród wielu ludzi kojarzona jest z ekologicznym i zdrowym mięsem. Liczne media szeroko promują ten rodzaj mięsa jako alternatywa dla szeroko rozpowszechnionego mięsa brojlera i indyka (Matuszewski 2018).

Immunomodulacyjna rola antybiotyków

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Antybiotyki powszechnie są stosowane w medycynie weterynaryjnej do zwalczania chorób bakteryjnych. Często również wykorzystuje się antybiotyki w trakcie trwających infekcji wirusowych, celem uniknięcia nadkażeń bakteryjnych. Stosując antybiotyki rzadko jednak zdajemy sobie sprawę, że poza oczywistym efektem bakteriobójczym lub bakteriostatycznym, wywierają one szereg innych działań na organizm. Warto przyjrzeć się, w jaki sposób antybiotyki mogą wpływać na funkcjonowanie układu odpornościowego. Niektóre z nich mogą bowiem osłabiać odporność, podczas gdy inne – przeciwnie – wzmacniać odpowiedź organizmu w obliczu zagrożenia mikrobiologicznego.

Podstawowe założenia biogospodarki w produkcji drobiarskiej

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Wzrost gospodarczy w nowoczesnych krajach jest uzależniony od inteligentnej specjalizacji ukierunkowanej na rozwój polityki badawczej oraz aktywowaniu nowych obszarów gospodarki. Poszczególne regiony powinny czerpać z zasobów, specjalizacji technologicznych i naukowych. Biogospodarka jest synonimem inteligentnej specjalizacji regionalnej. Produkcja drobiarska wpisuje się doskonale w te założenia.

Doskonalenie jakości jaj konsumpcyjnych

Bartosz Korytkowski

 

Substancje odżywcze zawarte w jajach mogą uzupełniać dietę konsumenta w brakujące składniki pokarmowe oraz wzmacniać jego kondycję. Na całym świecie jaja stanowią bardzo ważny produkt żywieniowy. Mając na uwadze zwiększenie roli prozdrowotnej jaj i zaspokojenie potrzeb konsumenckich, oczywiste jest dążenie do wzbogacenia tego produktu w wartości odżywcze, a tym samym podniesienie jego walorów dietetycznych.

Kryteria UE dotyczące chowu niosek i produkcji jaj

Sebastian Wlaźlak, Jakub Biesek, Mirosław Banaszak; Katedra Hodowli Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP w Bydgoszczy

 

Pogłowie kur nieśnych w Polsce wynosiło w 2018 r. ponad 56 mln sztuk, co uplasowało nas na czwartym miejscu w Unii Europejskiej, zaraz za Niemcami, Francją i Hiszpanią. Produkcja jaj spożywczych wyniosła w tym okresie ponad 10 mld sztuk. Producenci drobiu i jaj muszą stosować zarówno prawo polskie jak i międzynarodowe, co wpisuje się w koncepcję zrównoważonego i ujednoliconego rynku produkcji zwierzęcej oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, w całej wspólnocie. W artykule zostały przedstawione i opisane wybrane kryteria UE, które dotyczą chowu niosek oraz produkcji jaj.

Szczepienie przeciw E. coli to szansa na zwiększony zysk

Dr wet. Monika Olszewska-Tomczyk, lek. wet. Łukasz Banucha; Zoetis, Polska

 

Escherichia coli to bakteria występująca powszechnie tworząc mikroflorę jelit ptaków, ale także jedna z najistotniejszych przyczyn strat w produkcji drobiarskiej. Szczepy E. coli zasiedlające przewód pokarmowy tzw. AFEC-Avian Fecal Eschericia coli są symbiontami jelit. Spełniają ważną rolę w rozkładzie i wchłanianiu pokarmu. Szczepy patogenne E. coli, w tym szczepy ptasie tzw. APEC-Avian Pathogenic Escherichia coli to najczęściej izolowane drobnoustroje, które mogą powodować zakażenia u ptaków.

Skuteczna bioasekuracja na fermie drobiu

Bentley

 

Około 30 lat temu w Wielkiej Brytanii powstał pomysł na utylizację padłych zwierząt i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w miejscu ich wytworzenia przy zastosowaniu specjalnych pieców. Ograniczono tym samym transport, a przez to zagrożenie skażenia środowiska. Największy producent tego typu urządzeń, brytyjska firma Waste Spectrum rozpowszechniła urządzenia w całej Europie oraz na pozostałych kontynentach. Dystrybuowane przez firmę Bentley Polska specjalistyczne piece do utylizacji padłych zwierząt oraz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego już od około 20 lat, z powodzeniem i w zgodzie z obowiązującym prawem pracują w Polsce.

Jak osiągać efektywność terapii lekami podawanymi w wodzie do picia? Część I – wstęp do serii artykułów dotyczących optymalizacji terapii lekami podawanymi w wodzie do picia

lek. wet. Ad Bakx

 

Zapobieganie pojawieniu się chorób to główny cel osób zarządzających gospodarstwami. Jednak, w razie wystąpienia choroby, kluczem do sukcesu jest jak najszybsze rozpoczęcie leczenia.

Potencjał uprawy i wykorzystania bobiku jako komponentu w paszach dla drobiu

Marcin Różewicz; IUNG-PIB Puławy

 

Produkcja drobiarska jest najdynamiczniej rozwijającą się dziedziną produkcji zwierzęcej. Widoczny w ostatnich latach systematyczny wzrost produkcji mięsa i jaj w naszym kraju, sprawia, że notuje się duży popyt na mieszanki paszowe dla tej grupy zwierząt. W roku 2017 ogółem dla wszystkich gatunków drobiu wyprodukowano 6362 tys. ton paszy. Tak znacząca produkcja wymaga zapewnienia stałej bazy surowcowej do ich produkcji. Krajowa produkcja zbóż zaspakaja w znacznej mierze potrzeby rynku paszowego.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy