Strefa Drób

Hodowca Drobiu 3/2020

Przygotowanie budynku pod wstawienie gęsi lub kaczek

Bartosz Bigorowski, Jakub Biesek, Sebastian Wlaźlak; Katedra Hodowli Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Jednym z czynników, który wpływa na efektywność w odchowie drobiu wodnego, jest zapewnienie ptakom optymalnych warunków środowiskowych. Spełniając warunki higieniczno-sanitarne w budynku inwentarskim, jak i na przylegających do niego wybiegach dla kaczek oraz gęsi możemy znacząco wpłynąć na końcowy wynik produkcji. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie pomieszczeń inwentarskich dla jednodniowych piskląt. Uwzględniając zasadę przy wstawieniach „całe pomieszczenie pełne, całe pomieszczenie puste”, zachowując przy tym przerwy technologiczne między cyklami produkcyjnymi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich uwzględnić należy również wielkość obsady do powierzchni budynku inwentarskiego oraz specjalistycznego wyposażenia w linie technologiczne.

Problematyka wad mięsa oraz miopatii pojawiających się w stadach kurcząt brojlerów

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Intensywna selekcja drobiu ukierunkowana jest na ich wysoką produkcyjność mięsną. Maksymalnej mięsności towarzyszy niezwykle szybkie tempo wzrostu. Z produkcyjnego punktu widzenia proces ten jest wysoce korzystny, natomiast z fizjologicznego szybkie tempo wzrostu może spowodować powstanie licznych zmian w tkance mięśniowej, zwanych miopatiami. Częstotliwość pojawiania się tych nieprawidłowości nieustannie wzrasta.

Bezpieczeństwo zdrowotne jaj

Sebastian Wlaźlak, Jakub Biesek, Mirosław Banaszak; Katedra Hodowli Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP w Bydgoszczy

 

Produkcja jaj konsumpcyjnych wymaga nadzoru oraz wprowadzania odpowiednich narzędzi, które zapewnią bezpieczeństwo produktu końcowego. Wiąże się to z dążeniem do wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób. Przy niewłaściwym postępowaniu w łańcuchu żywnościowym jaja są wektorem substancji chemicznych oraz chorobotwórczych drobnoustrojów, które stanowią zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

System chowu kur a zanieczyszczenia mikrobiologiczne środowiska kurnika

Bartosz Korytkowski

 

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne występujące w pomieszczeniach drobiarskich stanowią jeden z istotniejszych wskaźników oceny ich stanu sanitarno-higienicznego. Liczba drobnoustrojów w budynkach jest bardzo różna. Najwięcej znajduje się ich w odchodach drobiu, w ściółce, a następnie na powierzchni posadzek. Ważnym aspektem jest także sposób utrzymania i obsada drobiu. Nie bez znaczenia jest też mikroklimat.

Energooszczędność w budynkach do hodowli drobiu

Recticel Izolacje

 

Drożejące nośniki energii oraz zwiększające się wymogi w hodowli drobiu stają się coraz ważniejszym kryterium już na etapie planowania budowy, bądź modernizacji istniejących obiektów hodowlanych. Efekt ekonomiczny liczy się nie tylko w momencie projektowania oraz realizacji inwestycji, lecz przede wszystkim podczas użytkowania obiektów. Dlatego wybór technologii budowy podejmowany jest coraz częściej w oparciu o przyszłe oszczędności związane ze zużyciem energii oraz trwałością i konserwacją budynku.

Najczęstsze błędy popełniane przy wykonywaniu szczepień drobiu

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Szczepienia to bez wątpienia najlepsze narzędzie w profilaktyce chorób zwierząt, jakim obecnie dysponujemy. Dzięki zastosowaniu szczepionek udało się wyeliminować lub też chociażby ograniczyć straty powodowane wieloma czynnikami wirusowymi, ale także bakteryjnymi. Wykonywanie szczepień stada wiąże się jednak z ponoszeniem dużych kosztów.

Przyszłe trendy w zwalczaniu kokcydiozy. Wywiad z Fernando Lima –Dyrektorem technicznym działu Drób w BIOMIN Gmbh

Profilaktykę przeciwko kokcydiozie u drobiu rozpoczęto już 1940 roku. Polegała ona już wówczas na stosowaniu preparatów jonoforowych i chemicznych. Czy obecnie przemysł drobiarski jest w stanie zaoferować inny sposób zapobiegania tej chorobie pasożytniczej?

Obecnie przemysł drobiarski podlega ogromnej presji dotyczącej konieczności produkcji żywności pochodzącej od zwierząt utrzymywanych bez użycia antybiotyków. Dotyczy to także kwestii związanej z terapeutycznym użyciem kokcydiostatyków. Konsumenci są zainteresowani wprowadzeniem do chowu zwierząt naturalnych rozwiązań. Należą do nich szczepienia oraz naturalne metody zapobiegania kokcydiozie. Można je łączyć ze sobą, dla zapewnienia lepszego efektu. Wykonane badania wskazują na synergistyczne współdziałanie szczepionek i dodatków naturalnych. Specjalnie opracowane przez naukowców probiotyki i dodatki fitogeniczne pomagają wzmocnić odpowiedź immunologiczną zaatakowanego organizmu, zniszczyć oocysty, a w konsekwencji poprawić przyrosty masy ciała.

Zatrucia u drobiu cz. 2. inne zatrucia

Maciej Kucharski

 

Zatrucia u drobiu są częstym problemem. Objawy zatruć przypominać mogą objawy zakażenia czynnikami zakaźnym – bakteriami, wirusami czy grzybami. Ptaki stają się osowiałe, apatyczne, dołącza się tych objawów biegunka, co nasila proces odwodnienia organizmu, obserwuje się ograniczenie spożycia paszy i wody. Dochodzić może również do porażeń kończyn lub całego ciała ptaków na skutek dostania się substancji toksycznej do ośrodkowego układu nerwowego. W krańcowych sytuacjach dochodzi do śmierci ptaków.

Otwarcie nowoczesnej hali inwentarskiej na Opolszczyźnie

Fermo

 

W środę, 15 stycznia 2020 w gospodarstwie Państwa Sybilli i Roberta Drost odbyło się otwarcie najnowszej inwestycji – obiektu  o wymiarach 115x18 m, który przeznaczony jest do tuczu drobiu. Kompleksowym wyposażeniem fermy zajęła się firma Fermo, której główna siedziba mieści się w Piotrowie pod Kaliszem (woj. wielkopolskie).

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy