Strefa Drób

Hodowca Drobiu 10/2020

HD 10.2020 okl

W numerze:

  1. Możliwości zastosowania nasion roślin bobowatych w żywieniu kurcząt rzeźnych Katarzyna Perz, Marcin Hejdysz, Zuzanna Wiśniewska, Sebastian Kaczmarek, † Andrzej Rutkowski
  2. Możliwości i ograniczenia wykorzystania krajowych nasion lędźwianu jako komponentu mieszanek paszowych dla drobiu Marcin Różewicz
  3. Mieszanina olejków eterycznych innowacyjnym sposobem w walce z ptaszyńcem kurzym - oprac. Sara Dzik
  4. Monimax® – nowy kokcydiostatyk w Europie Ben Dehaeck
  5. Dbanie o stan zdrowotny jelit Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski, Zbigniew Marks
  6. Wychów i chów stad rodzicielskich kur nieśnych Bartosz Korytkowski
  7. Mechanizmy powstawania lekooporności bakterii i możliwości ich eliminowania Agnieszka Wilczek-Jagiełło
  8. Fotowoltaika w branży drobiarskiej w 6 krokach. Jak zacząć? Brewa
  9. Choroby bakteryjne drobiu wodnego Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Kup prenumeratę, dostaniesz gratis segregator i Katalog Firm Drobiarskich - 95 zł  TUTAJ

Choroby bakteryjne drobiu wodnego

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

W każdej hodowli wielkostadnej zwierząt, choroby zakaźne stanowią największą przyczynę zachorowań i upadków. Jest to oczywiście wynikiem dużego nagromadzenia zwierząt, co ułatwia przekazywanie drobnoustrojów pomiędzy osobnikami, ale jednocześnie utrudnia wykonywanie zabiegów dezynfekcyjnych. Badania przeprowadzone w latach 90. ubiegłego stulecia wskazywały, że choroby zakaźne i pasożytnicze były przyczyną 66,5-71,5 % padnięć w stadach gęsi i kaczek. Od ptaków chorych i padłych najczęściej izolowano bakterie lub też stwierdzano infekcję wirusową poprzez badania serologiczne (choroba Darzsyego). Wśród chorób bakteryjnych najczęściej dotykających drób wodny należy wymienić: infekcje bakteriami Escherichia coli, Salmonella, Streptococcus i Pasteuralla.

Fotowoltaika w branży drobiarskiej w 6 krokach. Jak zacząć?

Brewa

 

Fotowoltaika to skuteczny sposób na obniżenie kosztów energii elektrycznej. Świadczy o tym między innymi blisko 300 000 mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce oraz opinie inwestorów, takich jak np. Pan Marek Juzba – właściciel Gospodarstwa Rolnego w Miłkowicach. Jego inwestycja zwróci się po ok. 7 latach, o czym pisaliśmy w poprzednim wydaniu Hodowcy Drobiu. Co zatem należy zrobić, by uniknąć coraz wyższych kosztów energii elektrycznej? Poznaj 6 najważniejszych kroków, które doprowadzą Cię do niskich rachunków za prąd!

Mechanizmy powstawania lekooporności bakterii i możliwości ich eliminowania

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Poznaliśmy i dysponujemy obecnie szeregiem antybiotyków i chemioterapeutyków przeznaczonych do zwalczania infekcji bakteryjnych. Wydawałoby się, że bakterie i powodowane przez nie zakażenia nie powinny więc stanowić żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. Niestety, nie udało się dotychczas w pełni wygrać walki z bakteriami. Jedną z przyczyn może stanowić narastanie lekooporności bakterii względem antybiotyków. Czy zastosowanie określonych procedur pozwoli na zahamowanie lub też odwrócenie niebezpiecznego trendu powiększania się liczby bakterii niewrażliwych na większość znanych obecnie antybiotyków i jaką rolę w tym procesie może odegrać współcześnie prowadzona produkcja drobiarska?

Wychów i chów stad rodzicielskich kur nieśnych

Bartosz Korytkowski

 

Użytkowanie nieśne ptaków, jest obok użytkowania mięsnego główną gałęzią produkcji drobiarskiej. Przebieg tej nieśności zależy w bardzo dużym stopniu od potencjału genetycznego stada rodzicielskiego, a także od szeregu czynników środowiskowych: warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniu, sposobu ich żywienia i innych.

Dbanie o stan zdrowotny jelit

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski, Zbigniew Marks; AVICONS

 

Podczas okresu chowu drób jest narażony na różne stresujące warunki, takie jak zmiany paszy, zła jakość wody, stres cieplny, wysoka gęstość obsady, aktywność czynników zakaźnych i inne stresogenne czynniki mające wpływ na stan zdrowotny przewodu pokarmowego ptaków, powodujące zaburzenia równowagi mikrobiologicznej zwane też dysbakteriozą lub zespołem rozrostu bakteryjnego.

Monimax – nowy kokcydiostatyk w Europie

Ben Dehaeck, DVM Global Product Manager Anticoccidials Huvepharma N.V.

 

Kokcydioza pozostaje głównym problemem w branży hodowli drobiu, a jej skuteczne zwalczanie ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej wydajności produkcji. Niedostateczna kontrola kokcydiozy zmniejsza produkcję i jednocześnie przyczynia się do zwiększonego zużycia leków przeciwbakteryjnych w leczeniu zaburzeń jelitowych (dysbakterioza, martwicowe zapalenie jelit), których pojawieniu się sprzyja kokcydioza.

Mieszanina olejków eterycznych innowacyjnym sposobem w walce z ptaszyńcem kurzym

oprac. Sara Dzik

 

Dermanyssus gallinae, czyli ptaszyniec kurzy, zwany także czerwonym roztoczem (z ang. poultry red mite), jest pasożytem powszechnie występującym na przemysłowych fermach drobiu (Koziatek i in. 2015; Wiśniewska i in. 2018). Uznawany jest za ektopasożyta, gdyż bytuje na zewnętrznej powierzchni żywiciela, przede wszystkim nocą. Roztocza szukają schronienia w zaciemnionych, trudno dostępnych miejscach, np. w szczelinach budynku (i tam odbywają swój cykl rozwojowy), które opuszczają raz na 1-4 dni, aby pobrać krew żywiciela (Koziatek i in. 2015).

Możliwości i ograniczenia wykorzystania krajowych nasion lędźwianu jako komponentu mieszanek paszowych dla drobiu

Marcin Różewicz; IUNG-PIB Puławy

 

Mając na względzie wysokie zapotrzebowanie na białko paszowe, dostrzeżono potrzebę zwiększenia produkcji krajowego białka paszowego. W Polsce opiera się ona na upowszechnianiu i wspieraniu uprawy roślin białkowych. Wsparcie to na celu zwiększenie powierzchni uprawy roślin białkowych, głównie roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych): bobiku, grochu, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, jak również soi.

Możliwości zastosowania nasion roślin bobowatych w żywieniu kurcząt rzeźnych

¹ Katarzyna Perz, ¹,² Marcin Hejdysz, ² Zuzanna Wiśniewska, ² Sebastian Kaczmarek, ²† Andrzej Rutkowski
¹ Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców 
² Katedra Żywienia Zwierząt  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Nasiona roślin bobowatych, do których zaliczamy łubiny (łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty), groch, bobik oraz soję mogą stanowić wartościowe źródło białka ogólnego w mieszankach pełnoporcjowych dla kurcząt brojlerów.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.