Zasady utrzymania i żywienia ogólnoużytkowych kurek nieśnych w gospodarstwach drobnotowarowych

Joanna Marć-Pieńkowska; UTP Bydgoszcz


    Drób użytkuje się w dwóch podstawowych kierunkach:

 

    W nieśnym użytkowaniu drobiu wykorzystuje się przede wszystkim kury w dwóch typach użytkowych:

Zaloguj się, aby zobaczyć.