Strefa Drób

Sterowanie aktywnością mikroflory jelitowej

Tadeusz Barowicz, Mariusz Pietras; Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie


W warunkach naturalnego odchowu, pisklęta, które klują się z jałowym przewodem pokarmowym, pozyskują kompletną florę jelitową od swoich rodziców, współtowarzyszy oraz otaczającego je środowiska. W warunkach produkcji wielkotowarowej, przy przestrzeganiu bioasekuracji oraz rozdzielnym utrzymaniu rodziców i piskląt, proces inokulacji przewodu pokarmowego tych ostatnich ulega znacznemu opóźnieniu. Skutkiem tego pisklęta mogą być bardziej podatne na kolonizację patogennych bakterii pasażowych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy