Strefa Drób

Kokcydiostatyki ziołowe i ich skuteczność

Bartosz Korytkowski, Bydgoszcz


Kokcydiozę wywołują pierwotniaki z rodzaju Eimeria. W zależności od gatunku kokcydiów oraz zjadliwości i ilości pobranych przez drób oocyst różnie przebiega proces zakażenia. Do zarażenia dochodzi po połknięciu przez ptaka inwazyjnej oocysty będącej częstym zanieczyszczeniem ich środowiska bytowania. Podczas namnażania się kolejnych stadiów pasożyta i ich uwalniania do światła jelit dochodzi do uszkodzeń komórek budujących nabłonek błony śluzowej jelit. Skutkuje to złym trawieniem i złym wchłanianiem składników pokarmowych, predysponuje także do wtórnych infekcji bakteryjnych, wywołuje stany zapalne, biegunki i krwawienia ze ścian jelit, co w ostrym przebiegu tej choroby doprowadza często do padnięć w stadzie drobiu.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy